7yukblwtomjkxshxzxy8

Argumentationsteknik

Hur du vässar dina argument och övertygar din publik

Din kursledare


Språkets styrka
Språkets styrka

Hej och välkommen till min kurs i argumentationsteknik. Du kommer få lära dig hur du med språket som verktyg kan övertyga dina åhörare.

Kursen består av flera delar så som "de tre hörnstenarna", "dispositionen", "att vara assertiv", "effektiva ord och uttryck". Utgångspunkten ligger i de retoriska begreppen ethos, logos och pathos.

Vem är då jag? Jag är legitimerad lärare i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Jag har arbetat som lärare för vuxna i svenska och svenska som andraspråk i ungefär fem år och arbetar sedan ett år tillbaka på en kommunal skola. Jag brinner för språkets grammatiska och semantiska strukturer och hur man med hjälp av dessa kan nå dit man vill.

Välkommen att delta i kursen!


Kursinnehåll


  De tre hörnstenarna och dispositionen
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig
  Mer om dispositionen
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig
  Att vara assertiv
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig
  Avslutande quiz
Tillgänglig i dagar
dagar efter du anmält dig

Kom igång nu!