Tjänsten

webb-kurser.se tillhandahålls av Pygmalion AB med organisationsnummer 556566-7598 och adress Box 20, 153 21 Järna med webbadressen http://webb-kurser.se samt e-postadress info@webb-kurser.se.

webb-kurser.se är en tjänst för att både delta i och sälja webbkurser.

Skapande av kundkonto medges endast den som har en giltig e-postadress. Du ansvarar för att den e-postadress som angivits är riktig och aktiv.

För att genomföra en kurs krävs det att du har ett kundkonto och du har tillgång till kursmaterialet så länge som kursen finns aktiv på webb-platser.se.

Betalning

webb-kurser.se erbjuder i samarbete med Stripe kortbetalning. Kort som fungerar är Visa, MasterCard och American Express. Stripe använder sig av 3D-secure vilket är den säkerhetsgrad som de svenska bankerna kräver.

Ångerrätt

Då du köper en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då betalningen gått igenom och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad. Ångerrätten gäller inte heller defekta eller felaktiga varor. Är materialet defekt eller felaktig är du istället välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret i ’kontakta oss’.

Tekniska förutsättningar

Tjänsten kräver tillgång till Internet. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

Ansvar

Vid köp av en kurs eller guide gäller tillgången till materialet endast för den personen som har köpt det. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto.

webb-kurser.se

Material köpt via webb-kurser.se finns tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan. webb-kurser.se ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall webb-kurser.se ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. webb-kurser.se har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

Ansvarsfriskrivning

webb-kurser.se är en tjänst för att publicera material i form av kurser och guider och är inte ansvariga för dispyter, krav, förluster, eller skador av något slag som kan uppstå ur handlingar eller information som genomförs och delas av deltagare i kundernas kurser och guider.

Vi kontrollerar inte innehållet i de material som läggs upp av våra kunder och garanterar inte på något sätt tillförlitligheten, giltigheten, noggrannheten eller korrektheten i innehållet. Som köpare av kurser eller guider medger du att du kan exponeras för stötande eller olämpligt innehåll och förstår att webb-kurser.se bär inget ansvar för att hålla dig borta från denna typ av innehåll och tar inget ansvar för innehållet i sig.

Via webb-kurser.se kan du få tillgång till länkar till tredje parts sidor antingen genom verktyget i sig eller material som kunder lagt upp. webb-kurser.se tar inget ansvar för dessa tredje parts sidor och kontrollerar inte dem på något sätt. Som användare i webb-kurser.se bör du ta lämpliga åtgärder för att bedöma om det är lämpligt att besöka en sådan tredje parts sida och skydda din egna personliga information och integritet på en sådan sida.

Lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

Frågor kring dessa villkor riktas till info@webb-kurser.se.

Personuppgifter – hur dom hanteras och används

För att registrera sig i webb-kurser.se krävs endast e-postadress, För och Efternamn och att du anger ett lösenord. När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. I detta ingår att vi kommer informera dig om uppdateringar som sker i material som du har tillgång till och om generella uppdateringar i tjänsten.

Du medger också att vi delar denna persondata med den kund som är avsändare för kursen eller guiden som skapats med hjälp av webb-kurser.se. Vem kunden är framgår av vem som är skapare av kursen eller guiden du fått tillgång till. Dessa kunder får använda denna information för att kontakta dig i anslutning till kursen som du har tillgång till. Kunderna kan också använda dessa uppgifter i andra syften. Det är ditt ansvar som användare att säkerställa vad Kunden kommer att göra med denna information och hur den kommer att lagras. webb-kurser.se kontrollerar inte användningsområdena eller hur den här informationen lagras av våra Kunder.

Vid avregistrering av ditt konto kommer webb-kurser.se radera alla uppgifter om dig. Det är dock ditt ansvar att säkerställa att så även sker hos de Kunder som du köpt material av. Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.